På grund av högt tryck av medlemsansökningar har vi nu infört ett medlemsstopp.

Dem som har ansökt under året kommer ställas i kö och när den är avverkad kommer vi återöppna för anmälningar.

Detta gäller även nya medlemmar som redan har egna vapen och vill byta till GPK.

Styrelsen